Laserowy pomiar kąta w prasach krawędziowych

Laserowy pomiar kąta w prasach krawędziowych to nowoczesna technologia, która znacząco poprawia precyzję i efektywność procesów gięcia blach. Polega ona na zastosowaniu laserów do mierzenia kąta gięcia w czasie rzeczywistym, co po automatycznym wprowadzeniu korekt ustawień maszyny, zapewnia wysoką dokładność uzyskiwanego kąta gięcia, bez konieczności ręcznych pomiarów i regulacji. Ta technologia właśnie została zastosowana w prasach krawędziowych producenta DENER, którego autoryzowanym przedstawicielem na terenie Polski jest firma PAX MASZYNY. Producent stworzył i posiada światowy patent na własne rozwiązanie systemu pomiaru i korekcji kąta.

Zasada działania systemu

Zasada działania systemu laserowego pomiaru kąta jest stosunkowo prosta. Laser emituje wiązkę światła, która jest kierowana na powierzchnię giętej blachy. Następnie dana wiązka odbija się od tej powierzchni i wraca do detektora. System analizuje kąt odbicia, a następnie sprężystość giętego materiału. Po tym procesie otrzymane dane są przetwarzane przez kontroler sterowania prasy krawędziowej DENER (ESA 875), który oblicza rzeczywisty kąt gięcia oraz automatycznie wprowadza korekty, aby uzyskać żądany kąt gięcia na danym elemencie. Pomiar może zostać dokonany w trzech miejscach (określonych przez operatora prasy krawędziowej) na długości elementu. Co najistotniejsze, korekty zostają wprowadzane niezależnie w każdym z miejsc pomiaru! Opcja pomiaru kąta jest dostępna wyłącznie w nowo oferowanych maszynach DENER (nie ma opcji doposażenia w ten system maszyny już pracującej).

Minimalizacja błędów

Dlaczego warto wybrać prasę krawędziową DENER z opcją laserowego pomiaru kąta?

Przede wszystkim zapewnia ona wysoką jakość i zgodność produkowanych detali z zadanymi wymaganiami technicznymi. Dzięki dużej precyzji, pozwala na uzyskanie jednolitości kątów gięcia w szczególności na detalach o wysokim stopniu skomplikowania, przekładając się na poprawę efektywności i opłacalności całej operacji gięcia. Istotną korzyścią jest również ograniczenie ręcznej ingerencji operatora w proces gięcia, co znacząco minimalizuje możliwość pojawienia się błędu ludzkiego oraz poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy.

Mniejsze straty materiału

Pracując z wykorzystaniem systemu laserowego pomiaru kąta, operator w większej mierze koncentruje się na nadzorowaniu procesu, zamiast na wykonywaniu skomplikowanych pomiarów. Niemniej istotny jest także fakt, że zwiększenie dokładności i powtarzalności produkowanych elementów przekłada się na mniejsze straty materiału.

Ograniczenia

Należy jednak pamiętać, że dokładność pomiaru kąta zmniejsza się przy gięciu materiałów refleksyjnych (wysoko odbijających światło). Dodatkowym czynnikiem ograniczającym możliwość stosowania pomiaru kąta jest wysokość krawędzi po zagięciu materiału (nie może ona być zbyt krótka).

Robotyzacja produkcji

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykorzystania systemu pomiaru kąta w procesie robotyzacji produkcji. Kontrola poprawności wykonanego detalu oraz automatyczne wprowadzanie ewentualnych poprawek, które w oczywisty sposób pojawiają się w każdym procesie gięcia blachy, wydają się być wręcz nieodzowne przy automatyzacji stanowiska roboczego. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój rozwiązań usprawniających produkcję, również z wykorzystaniem robotów, system pomiaru i korekcji kąta gięcia doskonale wpisuje się w trend tworzenia nowoczesnych i efektywnych przedsiębiorstw, opartych o innowacyjne technologie. 

Warto sięgnąć po prasę krawędziową DENER z wbudowanym laserowym pomiarem kąta. Znacząco ułatwia ona oraz przyspiesza pracę w wielu gałęziach przemysłu metalowego. Nasi doradcy techniczni chętnie doradzą przy wyborze maszyny, która spełni Państwa oczekiwania.